Kundvagnen laddas  

Välvald

 

Välvald - apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning 

Läkemedelstillverkning kan påverka både människor och miljö negativt. Idag finns inga krav på att läkemedelsföretagen ska vara öppna med var och hur läkemedel tillverkas. Därför saknar vi tillräcklig kunskap om vilken påverkan de läkemedel som säljs på apotek i Sverige för med sig. Det vill vi ändra på. Apoteken vill att läkemedel ska tillverkas under ansvarsfulla omständigheter. Ingen ska bli frisk på bekostnad av någon annans hälsa. Välvald är apotekens bidrag för att nå dit. När du väljer ett receptfritt läkemedel med loggan Välvald så vet du att produkten uppfyller apotekens krav på ansvarsfull tillverkning.

För att sätta press på läkemedelsföretagen att öka transparensen kring hur läkemedel tillverkas har apoteken tagit fram en guide till de företag som uppfyller våra krav. Företaget har försäkrat att de ställer krav på ansvarsfull tillverkning av de produkter som ingår i Välvald. Välvald syns i anslutning till receptfria läkemedel som uppfyller guidens krav. Den finns på hyllkanten i butik och i anslutning till produkt hos e-handeln. Kraven skärps regelbundet. 


Kraven för Välvald 2023-2025 

Företaget ska…

1) ha en externt granskad hållbarhetsredovisning.

2) vara medlem i organisationen PSCI (som arbetar med ansvarsfulla leveranskedjor inom läkemedelsindustrin).

3) ställa skriftliga krav om efterlevnad av PSCI:s principer eller motsvarande i leveranskedjan för receptfria läkemedel.

4) ha genomfört och dokumenterat riskanalyser i leveranskedjan avseende de receptfria läkemedlen. 

Dessutom ställs två informationskrav om klimatpåverkan och transparens i leveranskedjan.

Läs mer om Välvald och kriterierna i sin helhet.  


Ditt val spelar roll

För att nå vårt mål – en mer hållbar läkemedelsproduktion – kommer kraven för Välvald att utvecklas och bli allt skarpare med tiden. Apotea deltar aktivit i det arbetet. 

Som konsument av läkemedel är du en viktig aktör, välj gärna receptfria läkemedel som är märkta med Välvald. Du hittar symbolen i anslutning till produkten på vår hemsida eller på hyllkanten på ett fysiskt apotek. 


Följande företag uppfyller kraven 2024

De företag som har produkter som ingår i Välvald 2024: Almirall, Aspen Nordic, Bayer, Evolan, Novo Nordisk, Orifarm Generics, Orion Pharma, Reckitt Benckieser, Stada, och Teva.

Dock uppfyller inte alla receptfria läkemedel från dessa leverantörer kraven, utan enbart de läkemedel där företagen har kunnat visa att det specifika läkemedlet tillverkas med respekt för mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö samt fritt från korruption. Du hittar symbolen Välvald vid dessa läkemedel på vår sajt. Den finns på hyllkanten i butik och i anslutning till produkt via e-handel.

Diklofenak kan påverka miljön negativt och bör användas med eftertanke, därför undantas produkter som innehåller diklofenak från Välvald.


Det fortsatta arbetet

För att nå vårt mål – en mer hållbar läkemedelsproduktion – kommer kraven för Välvald att utvecklas och bli allt skarpare med tiden. Kraven för Välvald kommer att gälla fram tills juni 2025 för att med stor sannolikhet uppdateras ytterligare under 2025.

 

 

 

 

 

 

Välvald är apoteksbranschens guide som lyfter fram receptfria läkemedel från företag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete och som ställer krav på att tillverkning sker med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt arbete mot korruption.Tillbaka till startsidan för hållbarhet

Produkten läggs i din varukorg.
Produkten har lagts
till i din varukorg.
Till toppen av sidan