Bipacksedeln kunde inte hittas hos FASS.

Pröva att själv gå till FASS och söka på läkemedelsnamnet genom att klicka här